Kurshøsten er i gang

Ask høst Ferdig

Kursene startet i uke 35. (Kurs 5 starter i uke 37)

Til og med uke 37 tar vi imot elever der det er ledige plasser.

Har du spørsmål, ta kontakt på telefon 48126105, eller pr. mail: post@askteaterskole.no