Kurs

Illustrasjon nettside

KURS vår-22:

Scroll ned på siden og trykk på ønsket kursnummer  for mer informasjon/påmelding.

Teatergruppene starter  opp igjen i januar-22 .

Noen grupper er aldresblandet, d.v.s. at barn med litt ulik alder kan delta på samme kurs. Dette kan være givende for alle. De eldre får være forbilder og de yngre har andre barn å lære av og strekke seg etter. I tillegg kan barn i ulik alder inspirere hverandre fordi de løser  oppgaver forskjellig. Vi legger vekt på å gi elevene utfordringer på det nivået de er.

Kursene koster kr. 2000,- for et semester.

Vi følger skolens ferier, men avslutter hvert teaterskolesemester før skolen avslutter.

Før jul har vi en åpen undervisningstime. Før sommeren har vi en forestilling for familie og venner. Forestillingen tilpasses den enkelte aldersgruppe. Det er maks. 12 deltagere på kursene for de yngste elevene, for de andre gruppene er det maks.15 deltagere. (Kursoversikten er med forbehold om endringer).

Lokaler

  • Alle kursene er i fine lokaler på NaKuHel senteret nær Semsvannet
  • Adresse : Semsveien 168

Kurs Alder Dag Påmelding
Gruppe 3, nye og viderekommede elever.Høst-21/ Vår-22 7-9 år Tirsdag, 17:45-18:45 meld på
Gruppe 4, nye og viderekommende elever.Høst-21/ Vår-22 10-13 år Tirsdag, 18:45-19:45 meld på
Gruppe 5, viderekommende og nye elever.Høst 21/ Vår-22 11-13 år Torsdag, 17:45-19:00 meld på
Gruppe 6, ungdomsgruppe.Høst 21/ Vår -22 14-17 år Torsdag, 19:00-20:15 meld på

Giro sendes på mail. Event. avbestilling av plass må gjøres på mail til Ask Teaterskole før kursstart.