Teaterkurs høsten-20

På grunn av den spesielle situasjonen denne våren, er Teaterskolen stengt til NaKuHel senteret, og skolene, åpner igjen. Høstens kurs legges ut rundt 15.06. under knappen «Kurs».

Plakaten til fjorårets forestilling «Eventyrblanding»