Gruppe 6, ungdomsgruppe

Periode: 14.01.2021 - 29.04.2021 Tid: Torsdag, 19:00-20:10
Alder: 13-16 år Pris: 2000 kr
Lokale: NaKuHel senteret

Vi vil jobbe med:

  • Samarbeidsøvelser
  • Bevegelse og fysiske utrykk
  • Improvisasjon
  • Løse gitte oppgaver,  som å lage en liten visning utfra gitt tittel
  • Stemmebruk
  • Tekstformidling
  •  Fremføringer
  • Arbeide med replikker og scener fra et manuskript
  • Våren-21 skal vi, i tillegg til improvisasjoner og teater øvelser, jobbe med forestillingen «Pinocchios reise». Den skal spilles i Asker Kulturhus i slutten av april.
  •  P.g.a. korona situasjonen tas det forbehold i forhold til oppstart og forestillings dato.

Kurset passer for viderekommende elever, men er også åpent for nye . Vi legger vekt på å gi hver elev utfordringer på det nivået eleven er.

Påmelding til Gruppe 6, ungdomsgruppe


  Deltager
  Foresatt 1 (eller deltager over 19 år)
 1. Foresatt 2
 2. Annen vi bør vite